Shirana shamanic art

0543233489

אודות

שירנה חנות וסטודיו לאומנות שמאנית

שירנה היא גלריה של אומנות שמאנית שממוקמת בקרית ביאליק, הציורים הם ציורים מקוריים ואנטואטיביים, פרי דמיונה של הציירת ללא תכנון מראש.

אומנות שמאנית היא מקבץ או רובד של שיטות אקסטטיות ותרפויטיות המנשות ואף יוצרות איחוד עם היקום המקביל
האין סופי, הלא ברור  והבלתי נראה של הרוחות, וכל זאת בכדי תיצור קונוטציה ועזרא הדדית או תמיכה בניהול היום יום של בני האדם.
אומנות השמנאניזם נפוצה כבעלת מספר סוגים, אשר דומים במהותם אך שונים בהתנהגותם.
ולמרות השוני בין הסגנונות ולמרות סוגיו השונים, האומנות הייתה נפוצה בכל היבשות וברוב התרבויות.
חלקם עם קהל גדול יותר וחלקם עם קהל מעריצים קטן יותר.מקור המילה שמאן שאולה מתושבי סיביר דוברי טונגוסית ופירושה זה שיודע, זה שרואה או מכשף.
בתרבויות השונות נקרא השמאן בשמות אחרים.  (ויקיפדיה).